خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا-گناباد-خراسان رضوی

خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا-گناباد-خراسان رضوی

خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

                                             

 

روز جهانی غذا

تاریخ 24/7/95

" آب و هوا در حال تغییر است و غذا و کشاورزی هم باید تغییر کند "

"Climate is changing-food and agriculture must too"

مقدمه:

4الی 10مهرماه هفته ملی تکریم منزلت سالمندان گرامی باد

شعار روز جهانی سالمند

نه علیه هر گونه تبعیض سنی