خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا-گناباد-خراسان رضوی

خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا-گناباد-خراسان رضوی

خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

اگر چه توصیه میشود نمک بسیار کم مصرف شود ولی همان مقدار کم باید حتما تصفیه شده و ید دار باشد.ید یکی از مواد مغذی ضروری است که باید روزانه مصرف شود. این ماده در اکثر فعالیتهای بدن مانند رشد و تکامل جسمی و عصبی،سوخت و ساز،تولید انرژی،عملکرد طبیعی مغز و سلولهای عصبی و ...نقش مهمی دارد.کمبود ید خصوصا موجب کاهش بهره هوشی و قدرت یادگیری در کودکان و دانش آموزان میشود.