خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا-گناباد-خراسان رضوی

خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا-گناباد-خراسان رضوی

خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا

طبقه بندی موضوعی

خانه بهداشت شهدای روستای باغ آسیا در 4 کیلومتری شهرستان گناباد واقع در خراسان رضوی میباشد که در ابتدای امر در سال1364 با روستاهای همجوار مشترکاً دارای خانه بهداشت بوده و از سال 1370 بصورت مستقل انجام فعالیت دارد واز سال 1379 در ساختمان کنونی مستقر میباشد.

دارای  2 بهورز زن و مرد میباشد

تلفن تماس:57288891