خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا-گناباد-خراسان رضوی

خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا-گناباد-خراسان رضوی

خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا

طبقه بندی موضوعی

۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است


جلسه آموزشی با موضوع دیابت جهت بیماران منطقه تحت پوشش برگزار گردید.

در این جلسه خانم دکتر دنیایی مطالب کامل و جامع و کاربردی در خصوص این بیماری ارایه نمودند./

12 شهریور ماه روز بهورز گرامی باد.

به نام خداوند مهر و صفا

خدایی که داده سلامت به ما

خدایی که لطفش به ایران رسید

از آنگه که بهورز آمد پدید


آب قنات ورودی روستا به علت آلودگی بالا  غیر قابل شرب میباشد.


یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت گرامی باد.