خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا-گناباد-خراسان رضوی

خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا-گناباد-خراسان رضوی

خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

طی مذاکراتی که توسط نمایندگان محترم بهورزان سراسر کشور با قائم مقام گسترش شبکه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر کلانتری و مدیر گروه منابع انسانی سرکار خانم دکتر جعفری در محل وزارتخانه برگزار گردید موارد ذیل مورد بحث و مذاکره قرار گرفت و مصوب شد؛