خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا-گناباد-خراسان رضوی

خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا-گناباد-خراسان رضوی

خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

انجام مرحله اول طرح وارنیش تراپی دانش اموزان دبستان میثم باغ آسیا


به اطلاع بانوان محترم میرساند سالن ورزشی مسجد آدینه در شیفت صبح به منظور استفاده رایگان از ساعت 8 تا 9/30در اختیار ایشان میباشد.

چرا سلامت زنان؟ (چرا رویکرد جنسیت محور به سلامت ؟)

بی تردید هر دو جنس تحت تاثیر عوامل طبیعی مرتبط با جنسیت خود و مزایا و مضار آن هستند و طبعاً همین شرایط طبیعی در عرصه سلامت و بیماری نیز تفاوتهای مشخصی را سبب می شود و توجه به این تفاوتها در سلامت گروههای هدف، از پیچیدگی برنامه ریزی خواهد کاست. برخی از عوامل موثر بر سلامت در دوجنس مرد و زن که رویکرد جنسیت محور را ناگزیر می سازد، عبارتند از: