خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا-گناباد-خراسان رضوی

خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا-گناباد-خراسان رضوی

خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا

طبقه بندی موضوعی

باورهای شایع در مورد اعتیاد و سوء مصرف

متاسفانه باورهای غلط و اشتباه در مورد پدیده اعتیاد به انداز های شایع و فراوان است که اکثر مردم
حتی افراد تحصیل کرده نیز با معنا و مفهوم پدیده اعتیاد ناآشنا می باشند. در اینجا تعدادی از این
اشتباهات مطرح و بررسی می شوند :
 اعتیاد یک عادت است)باور اشتباه(
t
اکثریت مردم اعتیاد را یک عادت می نامند، مانند: عادت به مصرف چای یا ماده و غذای خاص، عادت به سبک لباس پوشیدن خاص، عادت به رفتارهای خاص مانند رفتن به کوه یا میهمانی و مواردی از این قبیل. واقعیت آن است که اعتیاد بسیار پیچید ه تر از یک عادت معمولی است. اعتیاد ویژگیهای خاصی دارد که در هیچ یک از عاد تها دیده نمی شود. اعتیاد واژه ای عامیانه برای یک پدیده بسیار پیچیده است که علم، ابعاد مختلف آن را مشخص کرده است.
در واقع، آن چه که مردم اعتیاد می نامند مجموع های از رفتارهای ناسازگارانه است که در زبان علمی با نا مهای وابستگی و سوء مصرف مواد نامیده می شود.
 اعتیاد به عد ه ای می سازد و به عد ه ای دیگر نمی سازد)باور اشتباه(
t
به دلیل ناآگاهی از پدیده اعتیاد بعضی از مردم فکر می کنند عد های از معتادان علی رغم مصرف ماده، دچار هیچ عارضه و مشکلی نمی شوند و به این معتادان، معتاد موفق » می گویند. « حالت دیگر این باور در میان مصرف کنندگان مواد دیده می شود که می گویند: من بیست سال است مواد مصرف می کنم و تا به حال نه معتاد شد ه ام و نه مشکلی پیش آمده. حقیقت آن است که از تمام مطالعاتی که در گوشه و کنار جهان در طی حداقل یک قرن اخیر انجام شده حتی یک مطالعه هم نشان نداده که مصرف مواد به انسان کمک می کند.
مصرف مواد یعنی جوانی کردن، باید خوش گذرانی کرد)باور اشتباه(
بعضی از مردم اعتقاد دارند که در دوره جوانی، فرد مجاز است که رفتارهای مختلفی انجام دهد از جمله مصرف مواد. این عده معمولاً به مصرف تفریحی و گاه به گاه مواد م یپردازند. حقیقت آن است که این عده دید بسیار ساده انگارانه ای نسبت به مواد دارند. به طوری که این دید ساده انگارانه مانع می شود که به حقایق خطرناک مربوط به مصرف مواد توجه کنند. این خطرات عبارتند از:
-1 مصرف تفننی مواد به راحتی، ناخواسته و ناآگاهانه به وابستگی تبدیل می شود.
-2 از آن جایی که مصرف مواد با کاهش هوشیاری و اختلال در قدرت قضاوت همراه است؛
حتی کبار مصرف مواد نیز می تواند باعث انجام رفتارهای خطرناک مانند رانندگی بی دقت و پر سرعت شود که احتمال تصادفات سنگین را افزایش می دهد یا باعث رفتارهای پرخطر جنسی شود
که احتمال ابتلا به ایدز را افزایش می دهد.
 چون جوا نها سرگرمی و تفریح ندارند مواد مصرف می کنند . )باور اشتباه(
t
این باور نیز به طور ساده انگارانه ای به خطرات ناشی از مصرف مواد که در بالا اشاره شد بی اعتناست.
نکته مهم آن است که برخی ، مصرف مواد را نوعی تفریح و سرگرمی می دانند . مصرف مواد تفریح و سرگرمی نیست. مصرف مواد یک خطر است و آن هم خطر جدی.
 همه مواد مصرف می کنند )باور اشتباه(
t
 همه جوا نها مواد مصرف می کنند )باور اشتباه(
t
در بسیاری از مهمانیها، محافل و گفتگوها این جمله به کرات تکرار می شود « همه معتادند « ،» همه جوا نها مواد مصرف می کنند» در بسیاری از اوقات این گفته ها از زبان افرادی شنیده می شود که خود اهل مبارزه با مواد می باشند و در این زمینه بسیار فعالند. نکته مهم آن است که این نگرش و این عبارت خود مروج مصرف مواد است. شاید تعجب کنید ولی متاسفانه چنین است. چنین باورهایی مروج مصرف مواد است که یک رفتار غیربهنجار )یعنی مصرف مواد که جنبه بیماری و ناسازگارانه دارد(، را تبدیل به یک رفتار بهنجار میکند.
 با مصرف تفریحی کسی معتاد نمی شود )باور اشتباه(
t
 هرچیزی ارزش یکبار تجربه کردن را دارد )باور اشتباه(
t
همان طور که گفته شد ناآگاهی از پدیده اعتیاد و ماهیت دقیق این بیماری باعث باورهای اشتباه دیگری می شود. این باور که مصرف تفریحی مواد اعتیادآور نیست؛ یکی از آنهاست. بسیاری از افرادی که دچار اعتیاد شدند با همین فکر شروع کرده بودند که مصرف گاه به گاه و تفریحی مواد باعث اعتیاد نم یشود، درحالیکه چنین نیست .
 مواد اگر خالص و از جنس مرغوب نباشد اعتیاد نمی آورد و یا عارضه ندارد )باور اشتباه(
t
بسیاری از معتادان تصور میکنند چون ماده ناخالص یا تقلبی مصرف کرد هاند دچار اعتیاد یا عوارض آن نشد ه اند. این در حالی است که مواد غیرقانونی یا روا نگردان اصولاً دارای عوارض و اثرات نامطلوب هستند و هرچه ناخالصتر باشند اثرات شدیدتری دارند. اضافه کردن مواد دیگر باعث صدمات دیگری به مصرف کننده می شود.
 معتادان افرادی بیسواد و از اقشار پایین جامعه هستند .)باور اشتباه(
t
هنگامی که کلمه معتاد به ذهن می آید بسیاری از مردم فردی را با بدنی نحیف، لاغر، لباسهای ژولیده و نامرتب و مریض احوال تصور می کنند. فردی که تحصیلات و آگاهی ندارد، از گرو ههای پا یین اجتماعی و اقتصادی است و در ویران ههای شهر در جستجوی مواد است یا در چهار را ههای شهر با پارچه کثیفی شیشه ماشینها را می شوید و یا اسفند دود می کند. حقیقت آن است که در شرایط خاص جهان امروز، اعتیاد محدود به هیچ گروه خاصی نیست.
مصرف مواد در همه گرو ههای تحصیلی، اجتماعی و اقتصادی دیده می شود، ولی همیشه پوشیده و مخفیانه باقی می ماند. فقط در مواردی که مصرف فرد به حد بالایی برسد یا بیمار، منابع حمایتی و اقتصادی خود را از دست بدهد و قادر به کار و فعالیت نباشد و به صورت معتادان بی خانمان درآید، دیگران از روی رفتار وحالات فرد به اعتیاد او پی می برند و این تصور پیش می آید که معتادان افرادی بی سواد یا فقیر هستند.
 همه معتادان مبتلا به ایدز هستند )باور اشتباه(
t
نگرش مردم نسبت به معتادان همیشه منفی بوده؛ امروزه وجود بیماری ایدز و شیوع آن در میان معتادان تزریقی زمینه دیگری برای نگر شهای منفی مردم نسبت به معتادان ایجاد کرده است. اگرچه، بیماری ایدز در میان معتادان تزریقی به دلیل اشتراک آنها در وسایل تزریق بیشتر از جمعیت عادی است ولی بدان معنی نیست که همه معتادان مبتلا به ایدز هستند .
صرف مواد برای درمان برخی بیمار یها مناسب است .)باور اشتباه(
گاهی اوقات به غلط این گونه صحبت می شود که مصرف مواد درمان کننده یا پیشگیری کننده از بعضی بیمار ی هاست. در بعضی موارد به غلط گفته می شود که فلان پزشک مصرف مواد به ویژه تریاک را برای درمان بیماری خاصی تجویز کرده است. به خصوص عد ه ای از مردم به غلط فکر می کنند مصرف تریاک برای قلب خوب است و یا بیمار یهای قلبی را درمان میکند.
 مصرف مواد باعث خلاقیت می شود)باور اشتباه(
t
در بعضی موارد و به خصوص در بعضی از محافل هنری این تصور غلط وجود دارد که مصرف مواد می تواند باعث خلاقیت شود و افراد خلاق معمولاً مصرف کنندة مواد توهم زا مانند: حشیش، گراس، ال اس دی می باشند. این مواد همان طور که از نامشان پیداست باعث ایجاد توهم می شوند و برخی به غلط توهم را نوعی خلاقیت می دانند. در حالی که خلاقیت کاملاً با توهم متفاوت است. خلاقیت پدیده ای سالم و توهم ناشی از بیماری است و در اثر بیماری روانی، مسمومیت، ضربه به سر و تعدادی از بیمار یهای جسمانی نیز ایجاد می شود. توهم ناشی از اختلال در فعالیتهای مغزی و یکی از نشان ه های مهم بیمار یهای روانی و جسمانی جدی است.
 مصرف تریاک، حشیش و موادی که از گیاهان تولید می شوند چون جنبه شیمیایی ندارند بی ضررند )باور اشتباه(
t
عد های از مردم نگرش منفی نسبت به مصرف داروها دارند. این افراد به طب سنتی پایبندند و معمولاً برای درمان بیمار یهای خود از گیاهان دارویی و جوشاند هها و عرقیات استفاده میکنند. آنان معتقدند چون داروها، صناعی هستند و در کارخانه ها با استفاده از مواد شیمیایی تولید می شوند و جنبه گیاهی ندارد می تواند ضرر آفرین باشند. متأسفانه گاهی مواقع همین رویکرد باعث می شود بعضی از افراد به اشتباه تصور کنند که مصرف هر نوع موادی که از گیاهان تولید می شود بی ضرری می باشد از جمله تریاک و حشیش. نکته مهم آن است که به یاد داشته باشیم نه مصرف هر نوع ماده گیاهی بی ضرر و نه مصرف هر نوع ماده شیمیایی ضرر آفرین است. مصرف بعضی از مواد صرفنظر از آن که جنبه طبیعی داشته باشند یا صناعی می تواند مضر باشد. تریاک، حشیش، گراس، کوکائین و...با آن که موادی طبیعی هستند ولی اثرات مخربی بر جسم و روان انسان دارند. از سوی دیگر مصرف بعضی مواد صناعی مانند هروئین، مرفین، آمفتامینها )ازجمله قرص اکستاسی یا شادی (، ال اس دی و... که جنبه صناعی دارند نیز مضر ومهلک است.
 حشیش اعتیاد آورنیست )باور اشتباه(
t
بسیاری از جوانانی که مصرف کننده حشیش و گراس هستند با این باور شروع به مصرف کرد ه اند که تصور می کردند، این مواد اعتیادآور نیستند. این باور بسیار اشتباه است حشیش نه تنها اعتیاد آوراست همانند تریاک و هروئین بلکه به شدت عوارض و اثرات منفی بر مغز انسان می گذارد. یکی از مهمترین ویژگی های این نوع از مواد توهم زایی آنهاست که بسیار خطرناک است. مواد توهم زا و به خصوص حشیش به راحتی جنون ایجاد می کنند.
برخلاف تصور مردم، حشیش هم وابستگی روانی و هم جسمانی ایجاد میکند. تنها تفاوت حشیش با مواد افیونی مانند تریاک و هروئین در آن است که ایجاد وابستگی روانی و جسمی کندتر است. به همین دلیل این باور غلط ایجاد شده است که حشیش اعتیاد آورنیست.
 ترک مواد یعنی بیمار شدن و مردن )باور اشتباه(
t
بعضی از مردم اعتقاد دارند که ترک مواد امکان پذیر نیست و معمولاً افرادی که مواد را کنار می گذارند یا بیمار می شوند یا می میرند. این باور غلط است و ترک مواد ، بدون مرگ یا بیماری، امکان پذیر است. امروزه درمان های مؤثری برای ترک اعتیاد و پپیشگیری از عود وجود دارد .
آشنایی با باورهای اشتباه درباره اعتیاد و مواد ، و تصحیح آنها ، به افراد کمک می کند ، نگاه واقع بینانه نسبت به این پدیده به دست آورند و از نتیجه گیری ها و تفسیرهای نادرست دست بردارند

 


نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی