خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا-گناباد-خراسان رضوی

خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا-گناباد-خراسان رضوی

خانه بهداشت شهدای باغ آسیا

فعالیتهای خانه بهداشت روستای باغ آسیا

طبقه بندی موضوعی


مصرف نمک در ایران

·         نمک نامی است عام که به کلرور سدیم گفته می شود، نمک به مقدار حدود 5-3 گرم در روز (نصف قاشق مرباخوری) مورد نیاز است.

·         ایران یکی از پر مصرف‌ترین کشورهاست طبق نظر محققان میزان مصرف نمک در ایران حدود ۱۰ تا ۱۵ گرم در روز است که این میزان بسیار بیشتر از حد استاندارد مصرف نمک (۵ گرم) است.

·         سرانه مصرف نمک در یک سال توسط ایرانی‌ها، شش کیلوگرم است؛‌ در حالی که در جهان سه کیلو نمک می‌خورند.

·         به‌طور کلی 87درصد کشور‌ها بیشتر از 3گرم در روز نمک مصرف می‌کنند و فقط 6کشور پیشرفته دنیا هستند که با اجرای برنامه‌های جهانی کاهش مصرف نمک، حد پایین تعیین شده توسط WHO را مصرف می‌کنند.

·         ! ما دو برابر استانداردهای جهانی غذایمان را شور می‌کنیم!


سرطان قابل پیشگیری و درمان است با خود مراقبتی و امید